Přináším jasnost, jednoduchost, přímost, pravdu, odhalení všeho starého, nefunkčního i nové nástroje pro tvoření "Nebe na Zemi". S tím přichází radost, důvěra, pevnost, moc i odhodlání. 

Vykládám karty z přítomnosti, které hlasově nahrávám, nejlépe na whatsapp.

Vedu setkání, kde se učíme tvořit život v radosti a lásce bez ovládání myslí i emocemi.

Provádím při individuálních online nebo telefonických sezeních ty, kteří už nechtějí nic řešit, snažit se na sobě pracovat, ale ŽÍT, dělat nové věci, nově, tvořit, RADOVAT se a následovat Boží vedení, intuici.