Božství je svět mimo mysl, utrpení, systémy a nemoci.

Je to naše ryzí, Boží podstata, kde je klid, důvěra, jistota, bezpečí a vše, co je s námi v plném souladu.

Je tu stále k dispozici a kdokoli, kdykoli si ho může zvolit.

Jsem tu proto, abych vás doprovodila, podpořila a předala, co je třeba.