Nezdravé jídlo neexistuje

Jako každou myšlenku, můžete i tuto přijmout za svoji nebo odmítnout.

Pokud ji přijmete a nechcete už mít jídlo jako zátěž, tady jsou další myšlenky k volbě, doplňující, zahrnující toto téma:

  • Moje Božství mi nastaví, co, kdy a kolik jídla mám sníst. Každý to může mít jinak a je to tak v pořádku.

  • Jednoduše se objeví cesta, způsob, aby byli všichni v rodině v tématu jídla spokojení.

  • Žádné jídlo, které sním, mi nijak neublíží, naopak mi prospěje přesně tak, jak potřebuji.

  • Pokud něco přeženu, sním v nesouladu se svým Božstvím a není mi z toho dobře, zase se vše uvede do pořádku, nebudu to hodnotit, zabývat se tím a jdu v klidu bez následků dál.

  • Moje tělo je součástí mého Božství, zformuje se tedy samo do té nejlepší verze pro mě.

  • Tělo se samo nerozhoduje, poslouchá buď pokyny ega nebo pokyny Božství.

  • Žiju naplňující život, proto se nepotřebuji naplňovat jídlem.

  • Přijdou mi nápady a uvědomění k tomu, abych naplnění v celém svém životě cítila, žila.

Pokud máte nějaké jídelní návyky, které navazují na mysl, např. emoční zajídání, jíte jen proto, že se má jíst nebo protože je jídlo na stole atd...., rozhodněte se pro nový přístup – nenásledovat tyto myšlenky.

Pokud jste byli zvyklí následovat myšlenky typu „to nesmíš“, „budeš tlustá, nemocná“..., překročte mysl a s radostí a láskou si jídlo vědomě a pomalu vychutnejte. Ideálně při tom nedělejte nic jiného.

Tedy jako ve všem, se přestanete nechat ovládat myšlenkami strachu a nahradíte je těmi láskyplnými. :-)
Principy pro tělo, ve kterém JSME rádi

- PRVNÍ PRINCIP je opuštění všech přesvědčení, které nám škodí a nemáme z nich dobrý pocit. Např. „Stáří přináší stárnutí, nemoci, omezení, slabost“, „Musím se snažit, pracovat na sobě, cvičit, něco pro to dělat, abych měla zdravé, silné, štíhlé (jinak správné) tělo“, „Obezitu, nemoc (nebo cokoli dalšího) mám v genech“, „Mužům se líbí jen štíhlé ženy s velkýma prsama.“ (nebo cokoli jiného, co jste přijali), „Jsem moc.... nebo málo....“, „Musím jíst jen …., nesmím jíst....., abych byla zdravá, štíhlá.....“.,...................................

- DRUHÝ PRINCIP je přijetí svého božství, jehož součástí je i naše tělo a zadání, že se o naše tělo postará tím nejlepším možným způsobem. Moje zkušenost je, že se vaše tělo zformuje samo nejlépe, jak jste doposud zažili.
- TŘETÍ PRINCIP je dělat v rámci těla a celkově v životě jen to, z čeho mám dobrý pocit. Tedy hýbu se tehdy a tím způsobem, který mi přináší radost, dobrý pocit. Miluji se jen tehdy, když to tak opravdu cítím a tak, jak je mi příjemné. Jím pomalu, vědomě jen to, na co mám chuť, tehdy když na to mám chuť a tolik, z čeho mám dobrý pocit bez ohledu na tzv. „zdravou výživu“. Netlačím na sebe v žádném ohledu.
- ČTVRTÝ PRINCIP je volba vnímání svého těla jako posvátného prostoru, díky kterému tady mohu ŽÍT, prožívat, užívat si, plnit si své sny, pohybovat se, dotýkat se, milovat, vnímat....A proto k němu přistupuji s láskou, úctou a jeho přijetím přesně takového, jaké je, v každou chvíli našeho života.Principy UZDRAVENÍ

 

- PRVNÍM a základním PRINCIPEM jakéhokoli zhmotnění, je dovolení, souhlas s novou realitou. V tomto případě se zdravím. Když si teď vejdete do toho, že už jste zdraví, jaké to je?

Na to navazuje rozhodnutí pro plné zdraví a očekávání ho v klidu a důvěře jakoby už to tak bylo, dokud se skutečně nezhmotní. Ať se v průběhu čekání děje na těle, v mysli nebo emocích cokoli.

- DRUHÝM PRINCIPEM je přijetí vědomí něčeho většího než jsme my, toho, co nás oživuje, podporuje, vede a které je všude i v nás samých. Říkám tomu božství. Názvů je mnoho – bytí, existence, vědomí... Božství je nekonečně inteligentnější a mocnější než mysl a my se o něj, do něj můžeme opřít, přijmout ho a tím na to už nebýt sami. Každopádně zodpovědnost za volby je na nás – tedy i MOC vědomě tvořit.

- TŘETÍM PRINCIPEM je uvědomění, že zhmotnění neMOCI je poslední článek naší neochoty oPUSTIT stará nefunkční přesvědčení, vztahy, místa, činnosti, chování, zkušenosti. Zdraví tedy souvisí se všemi oblastmi života a s proVEDENÍM změn tam, kde je to třeba. Tyto změny vedou směrem k naplněnému, spokojenému a svobodnému životu. K tomu může patřit období nejistoty, nevědění, neznáma, NIC. Někdy také dočasné zhoršení situace.

K opuštění starého také patří přijetí toho co je i bylo v neutralitě. Opět stačí volba, rozhodnutí, není třeba pro to nic dělat. Jen BÝT TADY A TEĎ.

- ČTVRTÝ PRINCIP je následování svého unikátního vedení, intuice, jasného ano. To vede k tomu, co dělat, co pustit, co si uvědomit, kudy jít... Toto vedení (stejně jako samotné uzdravení) se děje samo, v pravý čas a nedá se vynutit snažením ani pracováním na tom.

Konkrétní cesta uzdravení, doba, míra činnosti i prožívání je individuální, ale je možná a reálná.