Můžeš vystoupit z polarity a utrpení

🪶 VYSTOUPIT Z POLARITY (dobré, špatné, světlo, temnota..) A UTRPENÍ (lekce, bolest, nemoci, deprese, tlak, úzkosti, smutky, lítost, vina...) neznamená, že život bude statický. Právě naopak.
🪶 V důvěře následuješ změny, které přichází zevnitř i zvenku. Nic, nevím a samota už není ohrožující, ale vyživující (jsi jako hlína, která v zimě odpočívá). A život je pak svěží, jednoduchý a dobrodružný. Každý nový okamžik je plný a bezpečný, i když v rozmanitém vnímání, prožívání, ději nebo aktivitě.
🪶 Vyvíjíš se samovolně z lásky, tvořivosti, radosti, spolupráce, z podnětů života samého.
S vědomím bytí (existence, absolutna, zdroje, stvořitele, vědomí, božství...).